Data przekazania: 14.01.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2022
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. Pan Paweł Tobiasz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na 31 stycznia 2022 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Emil Dłużewski – Członek Zarządu