Data przekazania: 09.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2019
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. dokonał korekty jednostkowego raportu rocznego za 2018 r. poprzez dodanie do raportu następujących dokumentów:
– Oświadczenie Rady Nadzorczej o polityce wyboru firmy audytorskiej oraz oświadczenie o komitecie audytu za 2018r.,
– Ocenę sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą za 2018r.

  • Ocena sytuacji spółki dokonana przez RN
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu