Data przekazania: 08.09.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2023
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku na dzień 28 września 2023 roku. Dotychczasowa data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 29 września 2023 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Emil Dłużewski – Członek Zarządu
      Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent