Data przekazania: 20.09.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2021
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku na dzień 24 września 2021 roku. Dotychczasowa data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 30 września 2021 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu