Data przekazania: 26.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2014
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
odbytym w dniu 26 maja 2014 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym
zgromadzeniu byli:
1. Kurzewski Invetment S.a r.l , która na zgromadzeniu dysponowała 57 420 000 głosów, stanowiącymi 91,23%
udziału w głosach na zgromadzeniu i 53,51% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołebiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu