Data przekazania: 24.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że data publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego została zmieniona z dnia 1 września 2014 r. na dzień 27 sierpnia 2014 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu