Data przekazania: 14.02.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, iż w dniu 13 lutego 2008 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 12 lutego 2008 r. przez właściwy sąd rejestrowy spółki A2 Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem działalności A2 Multimedia Sp. z o.o. jest m.in. produkcja i dystrybucja formatów wideo w postaci cyfrowej udostępnianych przez Internet.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 PLN i składa się z 8.000 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. ATM Grupa S.A objęła 4.000 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, co stanowi 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Pozostałe 4.000 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, co stanowi 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, objęła Agora S.A. z siedzibą w Warszawie.

Udziały w Spółce zostały pokryte gotówką według ich wartości nominalnej.

Utworzenie Spółki nastąpiło na podstawie umowy Spółki z dnia 18 grudnia 2007 roku zawartej pomiędzy Agorą S.A. z siedzibą w Warszawie a ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Wartość ewidencyjna udziałów w księgach ATM Grupa S.A. wyniosła 2.000.000 PLN.

Przed zawiązaniem transakcji nie istniało powiązanie pomiędzy Agorą S.A. i ATM Grupa S.A.

Objęte udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego A2 Multimedia Sp. z o.o., przez co spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu