Data przekazania: 01.09.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2011 r. o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2011 r.
W związku z tym, na podstawie §38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd podaje do wiadomości wykaz dokonanych zmian w statucie oraz aktualny tekst jednolity statutu.

  • Tekst jednolity statutu spółki z dnia 2011-06-27
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu