Data przekazania: 09.05.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. została podana błędna ilość udziałów posiadanych przez emitenta po podniesieniu kapitału w spółce zależnej.

Prawidłowa treść całego raportu powinna brzmieć:

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu w dniu 24.01.2008 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku podniesienia kapitału zakładowego spółki zależnej Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o., do kwoty 3 mln. zł, co stanowi 3.000 udziałów, które w całości należą do emitenta i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu