Data przekazania: 25.05.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A.podaje do widomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 maja 2006 r. posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

1. Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski – 2 986 000 głosów

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu