Data przekazania: 04.07.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (Spółka) niniejszym uzupełnia raport dotyczący uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) o dywidendzie.

W związku z faktem, iż dnia 28 czerwca 2013 r. miał miejsce dzień dywidendy oraz, że w związku z trwającym procesem skupu akcji własnych, nie była możliwa do określenia w dniu podjęcia przez ZWZA uchwały o dywidendzie ilość akcji, które wezmą udział w dywidendzie, Zarząd podaje do wiadomości tę liczbę.

Na dzień dywidendy ilość wszystkich akcji Spółki z wyłączeniem akcji własnych wyniosła 84.300.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy).

Łączna wartość dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w dniu 19 lipca 2013 r. wyniesie 1.686.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu