Data przekazania: 18.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2017
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 18 maja 2017 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym gromadzeniu byli:

1. KURZEWSKI INVESTMENT S.A.R.L, która na zgromadzeniu dysponowała 57 420 000 głosów, stanowiącymi 63,86% udziału głosów na zgromadzeniu i 53,51% udziału w głosach ogółem,

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który na zgromadzeniu dysponował 6 900 000 głosów, stanowiącymi 7,67% udziału głosów na zgromadzeniu i 6,43% udziału w głosach ogółem.

3. KARSWELL LIMITED, który na zgromadzeniu dysponował 10 157 980 000 głosów, stanowiącymi 11,30% udziału głosów na zgromadzeniu i 9,47% udziału w głosach ogółem.

4. ALTUS TFI S.A., który na zgromadzeniu dysponował 12 919 597 000 głosów, stanowiącymi 14,37% udziału głosów na zgromadzeniu i 12,04% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu