Data przekazania: 15.10.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2007
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A oświadcza, że w dniu 15 października 2007 r. otrzymał od Doroty Michalak-Kurzewskiej oraz Tomasza Kurzewskiego zawiadomienie, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki ich udział w ogólnej liczbie głosów na WZA z dniem 4 października 2007 r. zmienił się i aktualnie wynosi 52,68%.

Przed dniem dokonania rejestracji posiadali 1.721 tys. akcji oraz 2.871 tys. głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło odpowiednio 47,81% udziału w kapitale zakładowym spółki i 60,44% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału ilość akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu nie zmieniła się, uległ natomiast obniżeniu ich procentowy udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów i stanowi odpowiednio 40,02% oraz 52,68%.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu