Data przekazania: 01.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2007
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2007r. otrzymał oświadczenie od Doroty Michalak-Kurzewskiej – Wiceprezesa Zarządu oraz od Tomasza Kurzewskiego – Prezesa Zarządu, że w dniu 31 lipca 2007 r. na ich rachunkach inwestycyjnych zostały rozliczone transakcje sprzedaży papierów wartościowych oraz praw pochodnych spółki ATM Grupa S.A., posiadanych przez nich na zasadzie wspólności ustawowej dokonane na runku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, w trybie transakcji pozasesyjnej w ilości i na następujących warunkach:
– 115 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B w cenie 225,- zł za jedną akcję,
– 1.836 tys. praw poboru akcji serii D w cenie 4,86 zł za jedno prawo.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu