Data przekazania: 25.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2018
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2018 roku
podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 18 546 000,- zł tj. 0,22 zł na jedną akcję.
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B.
Dzień dywidendy został ustalony na 7 czerwca 2018 roku.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 15 czerwca 2018 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu