Data przekazania: 25.02.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2021
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że z informacji umieszczonej na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) Emitent powziął informację, że 25 lutego 2021 r. KRRiT podjęła uchwałę, która przyznała koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy, rozsiewczy, naziemny na multipleksie pierwszym innemu podmiotowi niż spółka zależna ATM Rozrywka Sp. z o.o., która złożyła wniosek o jej przyznanie.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu