Data przekazania: 14.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Rana Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu powołała od dnia 1 stycznia 2021 r. na funkcję Członka Zarządu Pana Emila Dłużewskiego.

Emil Dłużewski posiada wykształcenie wyższe (magister), ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Ponadto odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Ekonomiczny, kierunek: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.
Emil Dłużewski ukończył program naukowy „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa” organizowany przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Emil Dłużewski a także posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr certyfikatu 26713/2008).

Emil Dłużewski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– w roku 2001 – w AmerLease S.A. w Warszawie jako Analityk Finansowy,
– w latach 2002 – 2006 – w Veolia Transport Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako Kontroler Finansowy,
– w latach 2006 – 2007 – w Dalkia Polska S.A. (obecnie Veolia Energia Polska S.A.) w Warszawie jako Zastępca Dyrektora Finansowego/Główny Księgowy,
– w latach 2007 – 2008 – w Trader.com (Polska) Sp. z o.o. w Warszawie jako Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy,
– w latach 2008 – 2010 – w Direct Insurance Services Center Sp. z o.o. w Warszawie jako Dyrektor Finansowy, Prokurent,
– w latach 2010 – 2013 – w Euro 2012 Polska Sp. z o.o. oraz EURO WOLONTARIAT Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako Finance Manager,
– w latach 2013 – 2015 – w ATM Grupa S.A. w Bielanach Wrocławskich jako Dyrektor Finansowy spółek zależnych,
– w latach 2014 oraz 2016 – 2020 – w ATM System sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich oraz w ATM Studio w Warszawie jako Członek Zarządu,
– w roku 2020 – w Production Services Poland Sp. z o.o. w Warszawie jako Prezes Zarządu,
– w roku 2020 – w ATM Grupa S.A. w Bielanach Wrocławskich jako Dyrektor Finansowy.

Emil Dłużewski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą EXPERTIS Emil Dłużewski, która nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki.
Emil Dłużewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Emil Dłużewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu