Data przekazania: 27.03.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd zarekomenduje, za pośrednictwem Rady Nadzorczej, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 12.645.000 zł, tj. 15 groszy na 1 akcję.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu