Data przekazania: 27.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2023
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcji na akcjach ATM Grupa S.A., zawartej w dniu 24 marca 2023 r., o której mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treści zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent