Data przekazania: 28.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 27 czerwca 2011 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu byli:
Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski, którzy na zgromadzeniu dysponowali 57 420 000 głosów, stanowiącymi 98,46% udziału w głosach na zgromadzeniu i 52,68% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołebiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu