Data przekazania: 29.05.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2015 roku
podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 13 488 000,- zł tj. 0,16 zł na jedną akcję.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B.

Dzień dywidendy został ustalony na 10 czerwca 2015 roku.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 25 czerwca 2015 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu