Data przekazania: 21.09.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 20 września br. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 5 września 2012 r. o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r.
W związku z tym Zarząd podaje do wiadomości wykaz dokonanych zmian w statucie oraz aktualny tekst jednolity statutu.

  • Tekst jednolity statutu
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu