Data przekazania: 19.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2018
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku na dzień 1 października 2018 roku.
Dotychczasowa data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 24 września 2018 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu