Data przekazania: 25.05.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2007 r. w związku z upłynięciem kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na funkcję prezesa zarządu Tomasza Kurzewskiego.
Ponadto w tym samym dniu na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza powołała:
Dorotę Michalak-Kurzewską na funkcję wiceprezesa zarządu,
Grażynę Gołębiowską na funkcję członka zarządu,
Macieja Grzywaczewskiego na funkcję członka zarządu,
Pawła Tobiasza na funkcję członka zarządu.

Tomasz Kurzewski posiada wykształcenie wyższe (inż.) – ukończył studia w Akademii Rolniczej w Lublinie.
Tomasz Kurzewski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1990–1992 – współpracował z Telewizją Echo we Wrocławiu,
– w latach 1992–1995 – w ATM Total Vision s.c. we Wrocławiu jako współwłaściciel,
– w latach 1995–1999 – w Telewizji Dolnośląskiej sp. z o.o. z we Wrocławiu jako dyrektor generalny i wiceprezes zarządu,
– w latach 1996–1997 – w Telewizji Regionalnej Zagłębia Miedziowego Lubin sp. z o.o. w Lubinie jako wiceprezes zarządu,
– w latach 1997–1998 – w Art System sp. z o.o. we Wrocławiu jako prezes zarządu,
– latach 1997-2004 – w Vigor Telewizja Gorzów sp. z o.o. we Wrocławiu jako prezes zarządu,
– w latach 1998–1999 – w TK3 Systemy Profesjonalne sp. z o.o. we Wrocławiu jako wiceprezes zarządu,
– w latach 1999–2002 – w Polskie Media S.A. w Piasecznie jako prezes zarządu,
– od roku 2002 – w Topacz Investment sp. z o.o. (wcześniej: Zamek Topacz sp. z o.o.) w Bielanach Wrocławskich jako prezes zarządu (w latach 2004 -2007– wiceprezes zarządu),
– w latach 2002–2003 – w S.I.A. Polsat Baltic w Rydze (Łotwa) jako wiceprezes zarządu,
– od roku 2003 – w ATM Grupa S.A. jako Prezes Zarządu.
Tomasz Kurzewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Tomasz Kurzewski nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Dorota Michalak-Kurzewska posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania – Polish Open University w Warszawie.
Dorota Michalak-Kurzewska zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1990–1992 – w Telewizji Echo we Wrocławiu jako dziennikarz, prezenter, montażysta i wydawca,
– w latach 1992–1994 – w TVP Wrocław jako dziennikarz-prezenter,
– w latach 1994–1995 – w ATM Total Vision s.c. we Wrocławiu jako zarządzający,
– w latach 1995–2003 – w ATM sp. z o.o. jako prezes zarządu, zatrudniona na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji Filmowej,
– od roku 2002 – w Topacz Investment sp. z o.o. (wcześniej: Zamek Topacz sp. z o.o.) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, najpierw jako wiceprezes zarządu a obecnie prokurent,
– od roku 2003 – w Spółce jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji Filmowej.
Dorota Michalak-Kurzewska nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Dorota Michalak-Kurzewska nie jest zamieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Grażyna Gołębiowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii): ukończyła Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: organizacja i zarządzanie). Grażyna Gołębiowska ukończyła również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe (kierunek: rachunkowość i kontrola finansowa) w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Grażyna Gołębiowska posiada także certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów (nr certyfikatu: 17623/2007).
Grażyna Gołębiowska zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1982–1993 – w Zakładach Remontowych Energetyki we Wrocławiu jako referent ekonomiczny, ekonomista ds. zatrudnienia i płac,
– w latach 1993–1999 – w CEL INVESCO S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako księgowa, zastępca głównego księgowego,
– w latach 1999-2003 – w ATM sp. z o.o. jako główna księgowa,
– w latach 2000 – 2005 – w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako księgowa,
– od roku 2000 – w ATM System sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako księgowa,
– od roku 2001 – w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako członek zarządu,
– od roku 2003 – w Spółce jako Członek Zarządu.
Grażyna Gołębiowska nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Grażyna Gołębiowska nie jest zamieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Maciej Grzywaczewski studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Maciej Grzywaczewski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– 1980 – 81 – jako dyrektor biura Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ,
– 1981 – 84 – jako wytwórca biżuterii artystycznej,
– od roku 1986 – jako niezależny producent,
– w latach 1988 – 2004 – w „Profilm” Agencja Filmowa sp. z o.o. w Gdańsku jako dyrektor,
– w latach 2004 – 2006 – w Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie jako dyrektor Programu 1.
Maciej Grzywaczewski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OFFICE SERVICE Maciej Grzywaczewski, która nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki. Maciej Grzywaczewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Maciej Grzywaczewski nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Paweł Tobiasz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.): ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność: systemy informatyczne).
Paweł Tobiasz zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1991–1992 – w Comped Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako specjalista informatyk,
– w latach 1992–2000 – w Banku Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako specjalista informatyk,
– od roku 1998 – prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą IENEF Paweł Tobiasz z siedzibą w Świdnicy,
– od roku 2001 – w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako członek zarządu,
– w latach 2001-2003 – w ATM Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu
– od roku 2003 – w ATM Grupa S.A. jako Członek Zarządu.
Paweł Tobiasz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą IENEF Paweł Tobiasz, która nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki. Paweł Tobiasz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Paweł Tobiasz nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu