Data przekazania: 18.04.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2016 roku
podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 18 546 000,- zł tj. 0,22 zł na jedną akcję.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B.

Dzień dywidendy został ustalony na 21 kwietnia 2016 roku.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 6 maja 2016 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu