Data przekazania: 15.10.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2007
Podstawa prawna: Inne uregulowania

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa SA informuje, iż w dniu 15 października 2007r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym akcji serii D zarejestrowanych w KDPW SA pod kodem PLATM0000021.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu