Data przekazania: 29.06.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 10 320 000 zł tj. 0,12 zł na jedną akcję.
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki.
Dzień dywidendy został ustalony na 27 lipca 2012 roku.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 20 sierpnia 2012 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu