Data przekazania: 31.01.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku 2006.
Skonsolidowane raporty kwartalne wraz ze skróconymi kwartalnymi sprawozdaniami finansowymi:
– za IV kwartał 2005r. – 01 marca 2006r.
– za I kwartał 2006r. – 15 maja 2006r.
– za II kwartał 2006r. – 11 sierpnia 2006r.
– za III kwartał 2006r. – 14 listopada 2006r.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2005r. – 8 maja 2006r.
Skonsolidowany raport za I półrocze 2006r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym – 2 października 2006r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu