Data przekazania: 08.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. spółka współkontrolowana BoomBit S.A. (dalej: Spółka) w zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksie do prospektu emisyjnego, podała decyzję o ustaleniu wysokości ceny maksymalnej na poziomie 35,50 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję oferowaną.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu