Data przekazania: 01.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2021
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 1 czerwca 2021 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu byli:

1. KURZEWSKI INVESTMENT S.A.R.L, która na zgromadzeniu dysponowała 56 730 000 głosów, stanowiącymi 77,68% udziału głosów na zgromadzeniu i 52,87% udziału w głosach ogółem,

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który na zgromadzeniu dysponował 8 154 000 głosów, stanowiącymi 11,17% udziału głosów na zgromadzeniu i 7,60% udziału w głosach ogółem.

3.PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, którego fundusze na zgromadzeniu dysponowały łącznie 6 208 650 głosami, stanowiącymi 8,50% udziału głosów na zgromadzeniu i 5,79% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu