Data przekazania: 31.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Artura Hoffmana jako członka do Rady Nadzorczej.

Artur Hoffman posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, wydział Informatyki i Zarządzania. Artur Hoffman był uczestnikiem wielu szkoleń i seminariów w zakresie zarządzania, ponadto pogłębiał wykształcenie w Hallam University of Sheffield.

Artur Hoffman zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1996 – 1998 w firmie Thermaflex jako Menadżer ds. Marketingu,
– w latach 1998 – 2000 w firmie Saint-Gobain Isover jako Menadżer Sprzedaży,
– w latach 2003 – 2007 w firmie Sitaco Sp. z o.o. jako Członek Zarządu,
– od 2000 roku w firmie SIG Sp. z o.o. jako Dyrektor Handlowy.

Artur Hoffman nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Artur Hoffman nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu