Data przekazania: 15.11.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że otrzymał umowę z dnia 17 lipca 2006 roku zawartą z Telewizją POLSAT S.A., na realizację przez spółkę na rzecz telewizji kolejnej serii odcinków serialu pt. „Pierwsza miłość” o wartości 10 465 tys. złotych.
Warunki umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu