Data przekazania: 07.08.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28.07.2008r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu podniesienia kapitału zakładowego społki zależnej ATM System Sp. z o.o. do kwoty 20 mln. zł, co stanowi 40 tys. udziałów, które w całości należą do emitenta i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu