Data przekazania: 26.10.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w okresie ostatnich 8 miesięcy z Telewizją Polską S.A (TVP) umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 23 766 tys. PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych oraz świadczenia usług technicznych na rzecz TVP.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 1 sierpnia 2012 r. zawarta przez spółkę Studio A Sp. z o.o. na realizację serii odcinków serialu „Ranczo”. Wartość tej umowy wynosi 15 967 tys. zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu