Data przekazania: 01.06.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, iż powziął informacjęo podpisaniu w dniu 31.05.2010r. przez spółkę zależną ATM Studio Sp. z o.o., znaczącej umowy ostatecznej z Generalnym Wykonawcą – spółką MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „MIRBUD”). Umowa dotyczy wybudowania obiektu budowlanego przeznaczonego na studia filmowo-telewizyjne, w tym hale zdjęciowe wraz z częścią techniczną, biurową, socjalną i magazynową, parkingiem oraz trasami dojazdowymi i terenami zielonymi. Zawarcie powyższej umowy jest konsekwencją wiążącej strony umowy przedwstępnej z dnia 31 marca 2010 r., o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.

Wartość zawartej umowy wynosi 37 000 tys. złotych netto.
Podstawą uznania zawartej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu