Data przekazania: 19.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2023
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcjach na akcjach ATM Grupa S.A., zawartych w dniu 16 czerwca 2023 r., o którym mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treści zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent