Data przekazania: 25.06.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A.podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2010 r. posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2010-06-25 – Tomasz Kurzewski
2010-06-25 – Paweł Tobiasz