Data przekazania: 08.11.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. Emitent dokonał zapłaty zaległości podatkowej za rok 2014 określonej w decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (dalej: Naczelnik DUCS) z dnia 30 września 2019 r. w wysokości 5.680.044 zł oraz należnych odsetek na dzień 8 listopada 2019 r. w wysokości 2.095.236 zł.
Emitent dokonał zapłaty przed wydaniem decyzji ostatecznej przez Naczelnika DUCS ze względu na fakt, iż aktualny status postępowania podatkowego nie daje możliwości uzyskania przez Emitenta zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach niezbędnego do płynnego i niezakłóconego prowadzenia niektórych działań biznesowych.
Dokonanie wcześniejszej zapłaty nie ma wpływu na szansę wygrania sporu z Naczelnikiem DUCS. Zarząd Emitenta wraz z doradcami podatkowymi nadal ocenia szansę wygrania sporu na więcej niż 50%, dlatego też nie tworzy rezerwy z tego tytułu.
Dokonanie zapłaty nie ma również negatywnego wpływu na zdolność Emitenta do regulowania zobowiązań.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu