Data przekazania: 19.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku 2009.
Skonsolidowane raporty kwartalne wraz ze skróconymi kwartalnymi sprawozdaniami finansowymi:
– za IV kwartał 2008 r. – 2 marca 2009 r.
– za I kwartał 2009 r. – 15 maja 2009 r.
– za II kwartał 2009 r. – 14 sierpnia 2009 r.
– za III kwartał 2009 r. – 16 listopada 2009 r.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2008 – 22 maja 2009 r.
Skonsolidowany raport za I półrocze 2009 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym – 30 września 2009 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu