Data przekazania: 22.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację, iż Prezes Zarządu Pan Tomasz Kurzewski nie będzie ubiegał się o wybór w kolejnej kadencji zarządu, która kończy sie z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 roku.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Tomasza Kurzewskiego decyzja ta ma związek z zamiarem ubiegania się o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, której zmiany w składzie zaplanowane są w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akconariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu