Data przekazania: 05.03.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał umowę z dnia 20 lutego 2007 roku zawartą z Telewizją Polską S.A., na realizację przez spółkę na rzecz telewizji kolejnej serii odcinków serialu pt. „Pitbull” o wartości netto 8.153 tys. złotych.
Warunki umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady prawne. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu