Data przekazania: 19.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2009
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A.podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 czerwca 2009 r. posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

1. Dorota Michalak-Kurzewska – 28.710 tys.głosów, co stanowiło 43,22% ogółu głosów na zgromadzeniu i 26,34% ogólnej liczby głosów
2. Tomasz Kurzewski – 28.710 tys.głosów, co stanowiło 43,22% ogółu głosów na zgromadzeniu i 26,34% ogólnej liczby głosów.
3. Fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – 10.000 tys. głosów, co stanowiło 14,13% ogółu głosów na zgromadzeniu i 9,17% ogólnej liczby głosów.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu