Data przekazania: 20.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. informuje, że zawieszenie realizacji zdjęć przedłuża do odwołania, a jego anulowanie uzależnia w szczególności od czasu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu