Data przekazania: 10.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii D.
Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami jest zamieszczony na stronach internetowych: www.atmgrupa.pl, www.mercuriusdm.pl oraz www.gpw.pl.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu