Data przekazania: 18.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. opublikował projekt uchwały, zgodnie z którą przedłoży pod głosowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ustalenie 26 maja 2017 roku jako dnia dywidendy oraz 2 czerwca 2017 roku jako dnia wypłaty dywidendy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu