Data przekazania: 23.03.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą złoży do Rady Nadzorczej wniosek o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 0,22 zł na jedną akcję. Ponadto Zarząd ATM Grupa S.A. zaproponuje 22 maja 2017 roku jako dzień dywidendy oraz 5 czerwca 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu