Data przekazania: 15.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku na dzień 22 listopada 2017 roku.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 17 listopada 2017 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu