Data przekazania: 03.12.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 3 grudnia 2012r. otrzymał umowę zawartą z Polsat Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Polsat Media), spełniającą kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Umowa dotyczy sprzedaży na zasadzie wyłączności, przez Spółkę do Polsat Media usług emisji reklam w programie telewizyjnym ATM Rozrywka (dalej: Kanał telewizyjny).
Stosownie do treści § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, w związku z faktem, iż nie jest możliwe dokładne określenie wartości świadczeń oraz, że umowa została zawarta na czas nieokreślony, wartość umowy została oszacowana przy założeniu pięcioletniego okresu jej obowiązywania. Na podstawie postanowień umowy oraz bieżących danych o oglądalności Kanału telewizyjnego wartość umowy została oszacowana na kwotę 56.000 tys. zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Pawel Tobiasz – Członek Zarządu