Data przekazania: 17.07.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 17 lipca 2012 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu byli:

1. Kurzewski Invetment S.a r.l , która na zgromadzeniu dysponowała 57 420 000 głosów, stanowiącymi 100% udziału w głosach na zgromadzeniu i 52,68% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu