Data przekazania: 17.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2007
Podstawa prawna: Inne uregulowania

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa SA informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2007r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym praw do nowych akcji serii D zarejestrowanych w KDPW SA pod kodem PLATM0000062.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu